Europese Gemeenschap (EG) - Politieke monitor

Politieke monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Europese Gemeenschap (EG)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht†i in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap†i (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM†i en tot 2002 de EGKS†i de eerste van de drie pijlers†i van de Europese Unie†i. Samen stonden zij bekend als de Europese Gemeenschappen†i.

Met het inwerkingtreden van het Verdrag van Lissabon†i in december 2009 is de pijlerstructuur van de Europese Unie verleden tijd. Het EG-Verdrag†i is ingetrokken waardoor de Europese Gemeenschap niet meer bestaat.

Meer informatie