Corien Wortmann: Beperkingen wegvervoer protectionistisch en onwerkbaar - Politieke monitor

Politieke monitor
Zaterdag 29 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op woensdag 1 april 2009.

De Nederlandse wegvervoerders blijven tegen Europese beperkingen oplopen om in het buitenland goederen te vervoeren.

Dat is gebleken uit de stemming in het Europees Parlement i dinsdag 31 maart jl. CDA i-Europarlementariër i Corien Wortmann i is tegen de nieuwe wetgeving: "Het is in hoge mate symboolpolitiek in crisistijd. Deze wetgeving is niet te handhaven en een gemiste kans om eindelijk duidelijkheid te scheppen voor het internationaal wegvervoer.

Het Europees Parlement had zich in 2008 nog wel uitgesproken voor volledige openstelling van de markt in 2014, maar de lidstaten i willen daar niet aan. We hadden vandaag de lidstaten kunnen overrulen, maar helaas was daar geen meerderheid voor, omdat het Parlement verdeeld was.

De economische crisis heeft roet in het eten gegooid. De Europese landen hebben koudwatervrees gekregen en durven deze marktopening niet aan. Dit komt de Europese economie en het milieu niet ten goede en is bovendien slecht nieuws voor het Nederlandse wegvervoer, dat nu nog steeds niet weet waar het aan toe is."

De nieuwe wetgeving over zogenaamde cabotage bepaalt dat Nederlandse vervoerders in het buitenland slechts maximaal 3 ritten per week mogen rijden. Of er tussentijds mag worden in- en uitgeladen blijft vaag. Om de week erna dat weer in het buitenland te mogen vervoeren, moet de vrachtwagen eerst weer in Nederland worden ingezet. Formeel zou zelfs de grotere vrijheid die er nu is voor vervoerders in de Benelux en Duitsland komen te vervallen.

Wortmann: "Handhaving van deze wetgeving lijkt op voorhand een ‘mission impossible’. Het is oncontroleerbaar om voor elke vrachtwagen bij te houden of die op tijd weer de grens is overgegaan. Dat zou een leger controleurs vergen". De bestaande rechtsonzekerheid voor wegvervoerders blijft dus helaas, want het risico van hap-snapcontroles op basis van eigen interpretatie van controleurs blijft ook op basis van deze nieuwe wetgeving bestaan.”