Tips - Politieke monitor

Politieke monitor
Maandag 18 december 2017
kalender

Tips

1.

Wat bieden de verschillende kolommen?

Bovenaan iedere kolom staat naast de titel een knop met een vraagteken. Wanneer u daarop klikt, opent een pop-up waarin wordt uitgelegd wat de betreffende kolom aan informatie bevat en hoe deze naar wens te filteren is.

2.

Het aanmaken van Dashboards

Deze optie geeft de mogelijkheid om de Monitor qua presentatie zo in te stellen dat deze voldoet aan uw persoonlijke wensen. Het is mogelijk om meerdere dashboards aan te maken.

Om een dashboard in te stellen, volgt u de volgende stappen:

 • 1. 
  Stel de Monitor in zodat deze voldoet aan uw informatiebehoefte
  • Gewenste aantal kolommen
  • Gewenste inhoud van kolommen
  • Gewenste filtering binnen deze kolommen
 • 2. 
  Klik op de knop ‘Dashboards’ in het midden van de blauwe balk bovenin de Monitor
 • 3. 
  Klik in het uitklapmenu dat dan verschijnt op ‘Dashboard toevoegen’
 • 4. 
  Geef het dashboard een naam
 • 5. 
  Optioneel: om dit dashboard tot de default setting te maken, zet een vinkje bij ‘Standaard dashboard’
 • 6. 
  Klik op ‘Ok’

Het nieuwe dashboard is nu aangemaakt en klaar voor gebruik. Deze is op te vragen op de volgende manier:

 • 1. 
  Klik op de knop ‘Dashboards’ in het midden van de blauwe balk bovenin de Monitor
 • 2. 
  Klik in het uitklapmenu dat dan verschijnt op het gewenste dashboard

Dashboards kunnen als volgt gewijzigd worden:

 • 1. 
  Vraag het te wijzigen dashboard op via de hierboven beschreven manier
 • 2. 
  Voer de gewenste wijzigingen door in de ingestelde kolommen/filtering
 • 3. 
  Klik op de knop ‘Dashboards’ in het midden van de blauwe balk bovenin de Monitor
 • 4. 
  Klik in het uitklapmenu dat dan verschijnt op ‘*naam dashboard* vervangen’

Een dashboard verwijderen kan ook.

 • 1. 
  Klik op de knop ‘Dashboards’ in het midden van de blauwe balk bovenin de Monitor
 • 2. 
  Klik in het uitklapmenu dat dan verschijnt op het potloodicoontje naast het te verwijderen dashboard
 • 3. 
  Kies dan voor ‘Dashboard verwijderen’

3.

Het aanmaken van profielen in kolommen

Binnen de Politieke Monitor is het mogelijk om persoonlijke profielen aan te maken. Hiervoor volgt u de volgende stappen:

 • 1. 
  Open de kolom-navigatie door op het +-teken te klikken rechts naast de titel van de betreffende kolom
 • 2. 
  Vink de voor uw profiel gewenste partijen aan*
 • 3. 
  Klik op OK
 • 4. 
  Open opnieuw de kolom-navigatie nadat de resultaten van uw zoekopdracht zijn gepresenteerd
 • 5. 
  Klik nu op de optie Profiel toevoegen
 • 6. 
  Geef uw profiel een naam in het pop-up scherm, en klik op OK

Uw profiel is klaar voor gebruik en is terug te vinden in de betreffende kolom-navigatie (+-teken rechts naast titel van kolom, 'Profiel kiezen')

 • Het is ook mogelijk een profiel aan te maken aan de hand van een door u gekozen trefwoord. In plaats van bij stap 2 partijen aan te vinken, kunt u ook een trefwoord opgeven onderaan de kolom-navigatie. Vervolgens voert u stap 3 t/m 5 uit zoals hierboven beschreven. Ook een combinatie van beide zoekmethoden is mogelijk.

4.

Het instellen van de alert-functie

Aan de hand van de door u aangemaakte profielen hebt u de optie om hiervoor een alert-functie in te stellen. Hiervoor volgt u de volgende stappen:

 • 1. 
  Open de kolom-navigatie door op het vinkje te klikken rechts naast de titel van de betreffende kolom
 • 2. 
  Klik op het potlood-icoontje rechts van het door u aangemaakte profiel*
 • 3. 
  Selecteer de voor u bestemde ontvanggroep in het uitklapmenu naast Mail versturen aan, en klik op OK
 • 4. 
  Uw alert-functie is nu klaar voor gebruik
 • Via het potlood-icoontje kunt u ook desgewenst profielen verwijderen door te klikken op de knop Profiel verwijderen. Ook een ingestelde alert-functie is hier te verwijderen door de selectie voor een ontvanggroep ongedaan te maken.

5.

Profielbeheer

Om de ingestelde profielen op een gemakkelijke manier te kunnen beheren, kunt u gebruik maken van de optie ‘Profielbeheer’. Deze is als volgt te bereiken:

1.     Beweeg met de muis over uw naam (zonder te klikken) rechts bovenin de Monitor

 • 2. 
  Kies in het uitklapmenu dat dan verschijnt voor de optie ‘Profielbeheer’

In het overzicht kunnen profielinstellingen worden bekeken en gewijzigd, en kunnen profielen worden verwijderd. Het overzicht kent drie rubrieken:

 • 1. 
  Uw ingeschakelde profielen: geeft een overzicht van alle profielen die vanuit het op dit moment ingelogde account zijn aangemaakt
 • 2. 
  Profielen van anderen: geeft een overzicht van profielen van anderen waarbij u als ontvanger van e-mailalerts bent aangemerkt; de e-mailalerts kunnen vanuit dit overzicht worden uit- en ingeschakeld
 • 3. 
  Uw uitgeschakelde profielen: geeft een overzicht van de profielen die u hebt verwijderd; deze kunnen vanuit dit overzicht opnieuw geactiveerd worden

Filteren op trefwoorden in de Politieke Monitor

Aan de hand van voorbeelden zal hieronder worden uitgelegd hoe de toegepaste filtermethodiek (Booleaans) gebruikt kan worden, en tot welke resultaten dit leidt.

N.b. de in de voorbeelden gebruikte zoektermen staan cursief zodat ze herkenbaar zijn in de onderstaande uitleg, het gebruik van cursieve zoektermen maakt geen deel uit van de filtermethodiek.

N.b. trefwoorden zijn niet hoofdlettergevoelig.

Filteren op trefwoord (exact)

 • koning leidt enkel tot resultaten waarin het exacte trefwoord koning voorkomt

Filteren op trefwoord (beginnende met ...)

 • koning* (een * toevoegen aan het trefwoord) leidt tot resultaat koning, maar ook aanvullende varianten als koningschap of koningshuis

Filteren op meerdere trefwoorden (in combinatie)

 • koning AND koningin (trefwoorden scheiden door AND) leidt enkel tot resultaten waarin zowel koning als koningin voorkomen

Filteren op meerdere afzonderlijke trefwoorden

 • koning OR koningin (trefwoorden scheiden door OR) leidt tot resultaten waarin koning en/of koningin voorkomt

Filteren op meerdere combinaties van trefwoorden

 • (koning OR koningin) AND (keizer OR keizerin) leidt tot resultaten waarin zowel koning en/of koningin als keizer en/of keizerin voorkomen

Filteren met uitsluiting van één of meer trefwoorden

 • koning* NOT (koninkrijk AND koningschap) leidt tot resultaten waarin bijvoorbeeld wel koning en/of koningin, maar niet koningkrijk of koningschap voorkomen.

Filteren op naam én korte naam

 • jsf OR joint strike fighter leidt tot resultaten waarin jsf en/of joint strike fighter voorkomen

6.

Zoeken via het zoekveld bovenin de Monitor

Binnen de Politieke Monitor is het mogelijk om de achterliggende database op trefwoord te doorzoeken. Let op: deze database bestaat uit lemma's op het gebied van 'politiek en parlementair Den Haag' en de Europese besluitvorming en de spelers in dat proces. Deze database ontsluit niet de items uit de kolommen binnen de Monitor; deze zijn te vinden via het woordfilter in de betreffende kolomnavigatie.

7.

Filteren op datum

Met gebruikmaking van het datumveld bovenin de Monitor kunt u de kolommen filteren op datum. Hiervoor klikt u op het kalender-icoontje en kiest de gewenste datum. Let op: een datum in het verleden zal in alle kolommen tot resultaat leiden, een datum in de toekomst levert alleen resultaat op in de kolom 'Agenda partijen'.