Dag voor de ondernemers: '20 jaar Interne Markt: Kansen in een open Europa', Den Haag - Politieke monitor

Politieke monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

Dag voor de ondernemers: '20 jaar Interne Markt: Kansen in een open Europa', Den Haag


Om 11.30 uur beginnen we de dag met een keynote speech van Minister Verhagen i en Eurocommissaris Barnier i. Zij zullen hun visie geven op onder andere de toekomst van de interne markt. Ook zal er de mogelijkheid zijn om de minister en eurocommissaris vragen te stellen.

Na een gezamenlijke lunch van 12.15 tot 13.00 uur waar uiteraard de mogelijkheid bestaat tot netwerken, zal de heer Andy Klom (Directeur Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland) het middagdeel openen met een woord van welkom. Vervolgens zullen Toine Manders i (Europarlementariër VVD) en een toonaangevende ondernemer (tbc) beiden spreken over de kansen die de interne markt ondernemers biedt.

Om 13.45 gaan we beginnen met de drie workshops die parallel aan elkaar zullen plaatsvinden.De workshops zijn zo ingericht dat we ingaan op concrete thema's waar u als ondernemer direct in uw werk iets aan heeft:

 • • 
  Europese aanbestedingen: Hoe kan je aan een Europese aanbesteding meedoen? Wat moet je weten? Welke kansen bieden Europese aanbestedingen? Deze en andere vragen worden beantwoord door verschillende experts waaronder Hans Verkerk (PIANOo, expertisecentrum aanbesteden) en Marcel Stuijts (directeur BIZOB) en Tom Stuij (Mondial Movers).
 • • 
  Grensoverschrijdende dienstverlening in Europa: De EU-dienstenrichtlijn wordt in Nederland omgezet, maar wat vinden ondernemers in Nederland er van - wat werkt en wat werkt niet als je grensoverschrijdend je diensten wilt aanbieden? Wat doet de Europese Commissie hieraan? Wat moet je weten als grensoverschrijdend werkt? Met welke regels moet je rekening houden? Discussie met sprekers van het Ministerie van EL&I (tbc) en de Europese Commissie en een Q&A met een expert op het gebied van de dienstenrichtlijn en gerelateerde regelgeving.
 • • 
  Subsidiering duurzaamheid: Hoe valt er geld te verdienen aan duurzaamheid? Wat zijn de subsidiemogelijkheden van de EU? Praktische informatie wordt aangeboden door onder anderen Joaquim Capitão (DG Milieu van de Europese Commissie) en Ben Kubbinga (adviseur KP7 Environment en Eco-innovation, Agentschap NL). Daarnaast zullen er ondernemers aanwezig zijn die succesvol subsidieaanvragen hebben gedaan bij de Europese Commissie op het gebied van duurzaamheid.

Na afloop van de workshops gaan we in de plenaire zaal in op de belangrijkste uitkomsten van de workshops en houden we een kort debat over de interne markt. We eindigen de dag met een netwerkborrel.

Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6 in Den Haag

Programmaoverzicht:

11.00-11.30 Inloop met koffie en thee

11.30-12.15 Keynote speeches door Minister Verhagen, eurocommissaris Barnier en twee toonaangevende ondernemers.

12.15-13.00 Netwerklunch

13.00-13.45 Opening van het middagprogramma door de heer Klom (hoofd Vertegenwoordiging van de Europese Commissie) en presentaties door Toine Manders (Europarlementariër VVD) en Jan Lamkin (directeur van SBE Piping Machine- en Apparatenbouw B.V.)

13.45-15.15 Workshops

15.15-16.00 Kort debat over de interne markt en afsluiting

16.00-17.00 Netwerkborrel

Deelname aan de conferentie is gratis. Indien u aanwezig wilt zijn, is het van belang om u snel aan te melden per email via nynke.hofstra@ext.ec.europa.eu

Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Geef alstublieft aan

 • 1. 
  Of u in de ochtend komt
 • 2. 
  Of u in de middag komt, en zo ja aan welke workshop u deel wenst te nemen

1.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland (EUinNL)

Als vertegenwoordiging van Brussel heeft deze instelling twee kerntaken: pers- en publieksvoorlichting en het rapporteren van gebeurtenissen in Nederland aan Brussel. Daarnaast onderhoudt de Vertegenwoordiging diplomatieke relaties met onder andere ambassades en ministeries in Nederland.

Het communiceren van de Europese boodschap naar de Nederlander gebeurt op verschillende manieren. Medewerkers beantwoorden bijvoorbeeld vragen en geven workshops of lezingen door het land. Ook organiseert en subsidieert de Vertegenwoordiging nationale en lokale projecten.

2.

Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL)

In elk van de lidstaten heeft het Europees Parlement i minstens één bureau. Voor Nederland is dat het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland. Grote landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje hebben meerdere bureaus.

Het bureau bevindt zich aan de Korte Vijverberg in Den Haag. Het pand - het Huis van Europa i - wordt gedeeld met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie i, wat bijzonder praktisch is voor mensen die regelmatig contact onderhouden met beide Europese instellingen, zoals politici, journalisten en belangenbehartigers.

3.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI)

Dit was de naam van het ministerie van Economische Zaken i in de periode 2010-2012. Bij de formatie van het kabinet-Rutte I i werd het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid i opgeheven. Voedselveiligheid ging over naar het ministerie van VWS. In 2012 werd de naam van het ministerie weer gewijzigd in Economische Zaken.

 

Meer over

4.

Meer over...