Verkiezingensdebat VNO-NCW / MKB NL, Den Haag - Politieke monitor

Politieke monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Verkiezingensdebat VNO-NCW / MKB NL, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 mei 2014 16:00 - 18:00
plaats Den Haag
locatie de 'Malietoren', Bezuidenhoutsweg 12 Toon locatie
aanwezigen W.G.J.M. (Wim) van de Camp i, G.J.M. (Gerben-Jan) Gerbrandy i, B. (Bas) Eickhout i, W. (Wouke) van Scherrenburg i, P. (Paul) Sneijder i, M.F.D. (Maarten) Smit, (Erik) Wesselius i e.a.
organisatie VNO-NCW i, MKB Nederland (MKB) i

Op 22 mei vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats.

Op 15 mei organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in de Malietoren in Den Haag een debat met de politieke partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen onder leiding van Wouke van Scherrenburg.

Weet u al op wie u gaat stemmen?

Of hoe ondernemersgezind de aanstormende Europarlementariërs zijn?

Tijdens het debat zullen thema’s aan de orde worden gesteld staan die voor het bedrijfsleven van belang zijn.

Hoe krijgen we weer groei in Nederland/Europa?

  • Wat gaan de partijen doen voor de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven?
  • Wat moet er gebeuren om de interne markt te versterken, maar hoe zorgen we er voor dat dit niet leidt tot onnodige bureaucratie uit Europa?
  • Wat kunnen we doen aan duurzaamheid en innovatie?
  • Wat doen we aan voedselveiligheid en modernisering van het landbouwbeleid?
  • Hoe gaan we om met de Europese arbeidsmarkt en migratie?

Uiteraard zal er voldoende ruimte zijn voor vragen vanuit de zaal.

Graag nodigen we u uit voor dit verkiezingsdebat op 15 mei (16.00-18.00 uur). Meld u aan via bonte@vnoncw-mkb.nl. (Noot: vol=vol).

In de aanloop naar 15 mei ontvangt u na aanmelding het volledige programma en enige achtergrondinformatie.


1.

VNO-NCW

Dit is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Sinds 1997 behartigt VNO-NCW zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor die tijd waren VNO en NCW afzonderlijke organisaties. De organisatie is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft bovendien een vertegenwoordiging in Brussel. VNO-NCW heeft in Nederland vijf regionale afdelingen waarbij in totaal 155 brancheorganisaties zijn aangesloten.

De belangenbehartiging van VNO-NCW richt zich op het in stand houden en verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen werken. Hiervoor onderhoudt VNO-NCW nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Ook neemt de organisatie actief deel aan het politiek-maatschappelijke debat in Nederland, onder meer door zitting te hebben in de Sociaal Economische Raad i (SER) en de Stichting van de Arbeid i.

2.

MKB Nederland (MKB)

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 150.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

Naast haar lobby-activiteiten biedt MKB-Nederland informatie gericht op ondernemers en organiseert het informatie- en netwerkbijeenkomsten. MKB-Nederland is op nationaal niveau met drie zetels vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad i en op Europees niveau met één zetel in het Economisch en Sociaal Comité i.

3.

Meer over...