17 september: Nederlandse uitreiking van de Europese Prijs van de Burger - Politieke monitor

Politieke monitor
Woensdag 8 april 2020
kalender

17 september: Nederlandse uitreiking van de Europese Prijs van de Burger

Kalender

Op 17 september ontvangt de Stichting Heart for Romania uit Linne de Europese Prijs van de Burger. Heart for Romania verleent kleinschalige humanitaire hulp aan personen en instellingen in de sociale, medische en onderwijssector in de regio Sibiu in Roemenië. De uitreiking geschiedt in aanwezigheid van onder anderen de Roemeense ambassadeur, de burgemeester van Maasgouw en gedeputeerde Ger Koopmans.

.

Ieder jaar verleent het Europees Parlement de Europese Prijs van de Burger aan personen of organisaties die zich verdienstelijk maken voor wederzijds begrip tussen de burgers van de Unie. In heel de EU worden jaarlijks maximaal 50 prijzen uitgereikt. De nominatie geschiedt door Europarlementariërs. Heart for Romania is genomineerd door Jeroen Lenaers. De nominaties werden op 6 mei goedgekeurd door een nationale jury bestaande uit drie Europarlementsleden. Zij gingen daarmee door naar de Europese ronde. De Europese jury besloot vervolgens op 3 juni aan Heart for Romania de prijs toe te kennen. Van de 103 nominaties in totaal dit jaar, is de prijs 47 keer toegekend.

Lees meer


1.

Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL)

In elk van de lidstaten heeft het Europees Parlement i minstens één bureau. Voor Nederland is dat het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland. Grote landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje hebben meerdere bureaus.

Het bureau bevindt zich aan de Korte Vijverberg in Den Haag. Het pand - het Huis van Europa i - wordt gedeeld met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie i, wat bijzonder praktisch is voor mensen die regelmatig contact onderhouden met beide Europese instellingen, zoals politici, journalisten en belangenbehartigers.

2.

Meer over...