Spannende stemming: Strategie voor schoon vervoer - Politieke monitor

Politieke monitor
Donderdag 2 april 2020
kalender

Spannende stemming: Strategie voor schoon vervoer

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL)†i, gepubliceerd op zondag 16 februari 2020.

gegeven dat de sector zo lang nauwelijks werd aangepakt- dat deze stijging de komende jaren nog doortrekt.

De strategie: Low Emission Mobility

De Europese Commissie kwam daarom in de zomer van 2016 met een communicatie voor een lage emissie strategie: de eerste aankondiging van een aantal wetgevende initiatieven op transportbeleid. GroenLinks-EuroparlementariŽr Bas Eickhout schreef daarop de visie van het Parlement over de toekomst van het Europese transportbeleid (Low Emission Mobility). Een strategie die zowel maatregelen voorstelt om klimaatsverandering tegen te gaan, alsook maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Het rapport roept de Europese Commissie in eerste instantie op om het transportbeleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Dit houdt onder andere in dat transport doelstellingen dringend aangescherpt moeten worden, aangezien de transportsector - wanneer we Parijs serieus nemen - in zijn geheel tegen 2050 CO2 neutraal moet zijn.

Verschillende duidelijke eisen zetten deze verandering kracht bij. Zo stelt het rapport dat de CO2- standaarden voor auto's strikter moeten dan wat de Commissie nu voor ogen heeft en vraagt een uitfasering van wagens met verbrandingsmotoren tegen 2035. Verder roept het rapport op tot minimum standaarden voor emissieloze wagens.

Rekeningrijden

Het rapport werd eerder dit jaar gelanceerd en heeft inmiddels het proces in het Parlement doorlopen. Zoals verwacht is er een flinke lobby op gang gekomen om de oude - fossiele - industrie te beschermen. Opmerkelijk genoeg was in Nederland onder andere de ANWB bereid mee te gaan in de discussie over kilometerbeprijzing die Eickhout bepleit. Dit is in lijn met het principe van ďde vervuiler betaaltĒ wat Eickhout dringend toegepast wil zien om vervuiling een eerlijke prijs te kunnen geven. Hij bepleit dan ook uitbreiding van rekeningrijden voor auto's en bestelwagens.

Investeren in schoon vervoer

Om de verandering naar schoner transport te bewerkstelligen zijn investeringen in openbaar vervoer een absolute noodzaak. De concurrentie is nu veel te scheef, wat vooral ten nadele is van hoogwaardig openbaar vervoer. De uitzonderingspositie van de luchtvaartsector moet volgens Eickhout herzien worden. Eickhout wil dat maatregelen zoals belasting op kerosine en BTW op vliegtickets zo spoedig mogelijk internationaal bepleit worden. Dat vliegtuigmaatschappijen deze kosten niet hebben is niet meer van deze tijd.

Ook bepleit Eickhout dat de financiering van grote projecten via o.a. het EFSI budget (Het Juncker Investeringsfonds) in eerste instantie naar klimaat en luchtkwaliteitsvriendelijke voorstellen gaan. Vooralsnog worden grote infrastructurele projecten hieruit gefinancierd zonder dat gekeken wordt naar de wenselijkheid vanuit de wens voor schoon vervoer.

Schone lucht

Om de luchtkwaliteit te verbeteren vraagt het rapport onder andere voor een nieuwe, striktere Euronorm, waar diesel deze keer geen uitzonderingspositie krijgt. Het rapport gaat verder in op uitdagingen in alle sectoren zoals scheepvaart, vrachtwagens, enzovoorts: hoe benutten we nieuwe technologieŽn om de logistiek efficiŽnter te krijgen.

Spannende stemming

Veel van de ambities kunnen nog uit het eindrapport worden gestemd en sommige deelstemmingen zullen zeer spannend zijn. Het uiteindelijk aangenomen rapport geeft de Commissie vervolgens een duidelijk mandaat om aan een vervolg te werken. En dan is het aan de transportsector om werkelijk een reductie in uitstoot te gaan bewerkstelligen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa

Telefoon: +31 634 930 173

E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.